Tag Archives: Cách làm tan máu ở trong mắt

Cơ thể có khả năng chống mất máu bằng cách nào-khám phá cơ thể

cơ thể có khả năng chống mất máu như thế nào

Cơ thể có khả năng chống mất máu nhờ đông máu. Khi mạch máu bị đứt, tiểu cầu va vào vết rách trên thành mạch của vết thương làm giải phóng enzim, dưới tác dụng của ion Ca2+ có trog huyết tương làm cho chất sinh tơ máu biến thành sợi tơ máu. Vậy cơ thể […]